Vrijwiligers gevraagd voor 

Textielwerkplaats  


Stichting Kleurfabriek Nijmegen is op zoek naar vrijwilligers voor de nieuw op te starten Textielwerkplaats voor de bewoners op het AZC Nijmegen-Oost. Een werkplaats waar volwassenen kleding kunnen maken, repareren of pimpen en waar andere textiele werkvormen en handvaardigheidsdisciplines aangeboden kunnen worden. Van het maken van voorwerpen van lappen (kussens, tassen, quilten e.a.) tot haken, breien, borduren……
 
 Een werkplaats, dus geen lesvormen, maar individueel aan de slag en individuele begeleiding. 
 Lerend van elkaars vaardigheden in een ontspannen sfeer. 


 Voor de begeleiding zoeken wij mensen die vaardig en creatief zijn in één of meerdere van de textiele werkvormen en de bezoekers van de werkplaats daarin kunnen begeleiden. Dat men veilig kan omgaan met machines en materiaal.
 
 Tijdstip: wekelijks op woensdagmorgen vanaf  9u inloop tot 12u.
 Tijdens nationale feestdagen en vakantieperiodes gesloten.

Ben je geïnteresseerd,  reageer dan via het contactformulier onder aan deze pagina.

Drie vacatures

Tot nu  lagen alle taken voor de coördinatie van de vrijwilligers en de activiteiten van de Kleurfabriek bij één coördinator. Dit blijkt te veel werk te zijn voor één vrijwilliger.
 Daarom is besloten deze taken te splitsen en te verdelen over twee vrijwilligerscoördinatoren, namelijk één voor de vrijwilligers voor de kinderen en één voor de vrijwilligers voor de volwassenen, en een activiteitencoördinator.

Zie hieronder de verschillende vacatures.

Vacature: 

vrijwilligerscoördinator kinderen

 

Hoofdtaak: zorg in brede zin voor alle vrijwilligers van de Kleurfabriek die betrokken zijn bij de activiteiten voor de kinderen van het AZC Nijmegen. 


 Meer uitgewerkt gaat het dan in grote lijn om de volgende taken/werkzaamheden.
 * Bewaken van de behoefte aan vrijwilligers voor de kinderactiviteiten, in overleg met de activiteitencoördinator.
 * Reageren op en afhandelen van de spontane aanmeldingen van kandidaat-vrijwilligers. 

* Werven en aannemen van nieuwe vrijwilligers voor de kinderactiviteiten, en doorgeven naam en mailadres aan de vrijwilligersadministratie.
 Hierbij ook nagaan en bijhouden of vrijwilligers specifiek voor de kinderactiviteiten bij de Kleurfabriek zijn, of breder of meer zouden willen doen. 

* Begeleiden van en regelmatig contact houden met alle vrijwilligers van de kinderactiviteiten individueel.
 * Hiervoor ook op de hoogte blijven van lopende kinderactiviteiten door af en toe daar aanwezig te zijn.
 * Bij vertrek van vrijwilligers: nagaan waarom, en of de Kleurfabriek iets zou moeten/kunnen verbeteren; het vertrek doorgeven aan de vrijwilligersadministratie.
 * Jaarlijks een evaluatiegesprek houden met elke vrijwilliger van de kinderactiviteiten. 

* Waar nodig (vanuit signalering door vrijwilligers) overleg met maatschappelijk werk en GGD op het AZC. 

* Gezien de nauwe samenhang tussen vrijwilligers en activiteiten: nauw contact en regelmatig structureel onderling overleg onderhouden tussen de vrijwilligerscoördinator(-en) en de activiteitencoördinator. 

* Contacten met COA over operationele zaken. 

* Zorgen voor foto’s van de deelnemende kinderen (zelf of door een vrijwilliger). 

* Inbreng in bestuur over alles aangaande de vrijwilligers van de kinderactiviteiten. 

 

Naar raming zal deze functie gemiddeld ongeveer 3 uur per week in beslag nemen. 

 

Gevraagde kwaliteiten:
– Sociaal vaardig, communicatief, mensgericht.
– Oplossingsgericht, problemen durven benoemen, bespreken, oplossen. 

– Mee kunnen en willen denken over alles betreft de Kleurfabriek, toekomstplannen, beleid. 

– Voldoende tijd beschikbaar hebben (ongeveer 3 uur per week gemiddeld) en redelijk flexibel kunnen zijn in inzet. 

 

Heb je interesse in deze vacature, neem dan  contact op  via het contactformulier onder aan deze pagina.

Vacature 

Vrijwilligerscoördinator volwassenen

 

Hoofdtaak: zorg in brede zin voor alle vrijwilligers van de Kleurfabriek die betrokken zijn bij de activiteiten voor de volwassenen van het AZC Nijmegen. 


 Meer uitgewerkt gaat het dan in grote lijn om de volgende taken/werkzaamheden.
 * Bewaken van de behoefte aan vrijwilligers voor de activiteiten voor de volwassenen, in overleg met de activiteitencoördinator.
 * Reageren op en afhandelen van de spontane aanmeldingen van kandidaat-vrijwilligers. 

* Werven en aannemen van nieuwe vrijwilligers voor de volwassenenactiviteiten, en doorgeven naam en mailadres aan de vrijwilligersadministratie.
 Hierbij ook nagaan en bijhouden of vrijwilligers specifiek voor de volwassenenactiviteiten bij de Kleurfabriek zijn, of breder of meer zouden willen doen. 

* Begeleiden van en regelmatig contact houden met alle vrijwilligers van de activiteiten voor volwassenen individueel.
 * Hiervoor ook op de hoogte blijven van lopende volwassenenactiviteiten door af en toe daar aanwezig te zijn.
 * Bij vertrek van vrijwilligers: nagaan waarom, en of de Kleurfabriek iets zou moeten/kunnen verbeteren; het vertrek doorgeven aan de vrijwilligersadministratie.
 * Jaarlijks een evaluatiegesprek houden met elke vrijwilliger van de volwassenenactiviteiten. 

* Waar nodig (vanuit signalering door vrijwilligers) overleg met maatschappelijk werk en GGD op het AZC. 

* Gezien de nauwe samenhang tussen vrijwilligers en activiteiten: nauw contact en regelmatig structureel onderling overleg onderhouden tussen de vrijwilligerscoördinator(-en) en de activiteitencoördinator. 

* Contacten met COA over operationele zaken. 

* Inbreng in bestuur over alles aangaande de vrijwilligers van de kinderactiviteiten. 

 

Naar raming zal deze functie gemiddeld ongeveer 3 uur per week in beslag nemen. 

 

Gevraagde kwaliteiten:
– Sociaal vaardig, communicatief, mensgericht.
– Oplossingsgericht, problemen durven benoemen, bespreken, oplossen. 

– Mee kunnen en willen denken over alles betreft de Kleurfabriek, toekomstplannen, beleid. 

– Voldoende tijd beschikbaar hebben (ongeveer 3 uur per week gemiddeld) en redelijk flexibel kunnen zijn in inzet.

Heb je interesse in deze vacature, neem dan  contact op  via het contactformulier onder aan deze pagina.

 

 
Vacature 

Activiteitencoördinator


Hoofdtaak: zorg in brede zin voor alle activiteiten van de Kleurfabriek. 


Meer uitgewerkt gaat het dan in grote lijn om de volgende taken/werkzaamheden.

* Bewaken van het goed verloop van alle lopende activiteiten en zo nodig in overleg met de vrijwilligerscoördinatoren zorgen dat e.e.a. goed blijft gaan.

* Bewaken van de behoefte aan nieuwe activiteiten en/of aan terugkerende activiteiten zoals de zomeractiviteiten, activiteiten door het jaar heen voor kinderen, jongeren, volwassenen.
 * Reageren op en afhandelen van spontaan ontvangen voorstellen voor nieuwe activiteiten.

* Initiëren van nieuwe activiteiten, korte voorstellen hiervoor overleggen met vrijwilligerscoördinatoren en bestuur.

*Zorgen dat na goedkeuring de  nieuwe activiteiten door bestaande of nieuwe vrijwilligers opgepakt worden, in overleg met de vrijwilligerscoördinatoren.

* Op de hoogte blijven van alle lopende activiteiten door daar af en toe aanwezig te zijn.
 * Kostenbewaking van activiteiten.

* Zorgen voor draaiboeken voor terugkerende activiteiten zodat e.e.a. makkelijk over is te dragen.

* Verantwoordingen van activiteiten opstellen ten behoeve van de geldgevers en het jaarverslag.

* Begeleiden van en regelmatig contact houden met alle lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten.

* Gezien de nauwe samenhang tussen vrijwilligers en activiteiten: nauw contact en regelmatig structureel onderling overleg onderhouden tussen de vrijwilligerscoördinatoren en de activiteitencoördinator.

* Contacten met COA over operationele zaken.

* Inbreng in bestuur over alles aangaande de activiteiten.


Naar raming zal deze functie gemiddeld ongeveer 4 uur per week in beslag nemen.
 Omdat veel extra en minder reguliere activiteiten plaatsvinden in de zomer, is dan meer inzet nodig, terwijl in de winter waarschijnlijk minder inzet gevraagd wordt.


Gevraagde kwaliteiten:
– Sociaal vaardig, communicatief.

– Goed kunnen organiseren en overzicht houden.

– Creatief en initiatiefrijk, ziet mogelijkheden voor nieuwe activiteiten.

– Heeft netwerk om anderen in te kunnen schakelen voor activiteiten, faciliteiten te regelen ed.
 – Oplossingsgericht, problemen herkennen en oplossen.

– Mee kunnen en willen denken over alles betreft de Kleurfabriek, toekomstplannen, beleid.

– Voldoende tijd beschikbaar hebben (ongeveer 4 uur gemiddeld per week) en redelijk flexibel kunnen zijn in inzet.


Heb je interesse in deze vacature, neem dan contact op  via het contactformulier onder aan deze pagina.

Stichting Kleurfabriek Nijmegen

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.

Over ons

Wanneer je overweegt om ook vrijwilliger te worden voor deze mooie stichting, wil je vast meer over ons weten.